ناله میباشد فقط اگه دوست ندارید نخونید:)
رسما دارم زیر این فشار معلما و درسا له میشم!
خداوکیلی معلما فکر کردن ما رباتی چیزی هستیم یا چی؟
و از اون طرف سر کوفت های مادر همه چیز را زیبا تر میکند!!وقتی مامانت هم معلمه دیگه باید چی بگی؟:)
مشکل بدتر میشه زمانی که بقیه حداقل میخونن و غر میزنن معلما تند درس میدن و من هیچ کاری نمیکنم..
واقعا چطوری میخوام برم امتحانای ترمو حضوری بدم؟با تقلب اینقدر نمره هام درخشانه..
خسته شدم..یکی منو از مدرسه های آنلاین نجات بده واقعا خسته شدم

پ.ن:دید کامبک انهایپن رو؟T-Tیه مشت خون آشام تحویلمون دادن رسماT_T
پ.ن:اعصابم شدیدا خورده به خاطر مدرسه ها دیگه نتونستم جلوی خودمو برای پست گذاشتن بگیرم:"/