میخواید گریتون بگیره و برای روزای قدیمی دلتون تنگ بشه؟

آهنگی که باهاش خاطره های زیادی رو دارید(ترجیحا بلو اند گری) رو پلی کنید و برید وبلاگ یکی از بیانی ها رو باز کنید و چتاتون با کسایی که نیستن رو بخونید.

خوب تبریک میگم شما گریتون گرفت!