لورا:برو بشین شیمی بخون بچه فردا امتحانتو مثل دفعه قبل افتضاح میدی ها!ساعت 6 که خوابیدی تا 8 حالا الان برو یکم بخون:/
من:حوصله نداااااااااااااااارم:|
لورا:بهله دیگه فردا هم 13 بشو:|
من:میگم حوصله ندارم دیگه ایح._.
لورا:بهله دیگه همینم میشه مامانت میگه بهتره ترک تحصیل کنی:|
من:سکوت میخوام بلو اند گری پلی کنم